Onze activiteiten situeren zich op het vlak van training, coaching en consultancy naar maat.

Hierna kan u rustig op verkenning gaan naar wat we hiermee bedoelen. Aangezien onderstaand overzicht niet exhaustief is en elke vraag op maat benaderd wordt, raden we u aan om ons rechtstreeks te contacteren met uw vraag.

Coaching

In onze benadering van coaching bieden we een resultaatgerichte vorm van persoonlijke  begeleiding aan die werkt als een katalysator in de  ontwikkeling van het individu en waarvan de organisatie en de professionele omgeving van de coachee onmiddellijk de vruchten plukken.

​De onderliggende aanpak van onze coachingsvisie kadert binnen de mindset van ‘Appreciative Inquiry’ (naar David L. Cooperrider). Het basisprincipe van ‘Appreciative Inquiry’ gaat uit van de assumptie dat het zich richten op de eigen sterktes en het duidelijk definiëren van de gewenste situatie, een positieve energie vrijmaakt wat de coachee in staat stelt zijn persoonlijke doelen te bereiken.

Volwassenen ontwikkelen zich op basis van successen. Indien een bepaald gedrag in het verleden een gewenst resultaat opleverde is de kans groot dat dit gedrag zich in toekomst opnieuw zal manifesteren. Deze ‘succesgedragingen’ vormen voor de coachee een  soort van “overlevingstoolkit” waarop men in moeilijke omstandigheden een beroep kan doen.   

We verleggen dus de focus 

• van problemen naar perspectief

• van ontkennen en klagen naar verantwoordelijkheid nemen

Dit levert de creativiteit, betrokkenheid en acties op die nodig zijn om verandering succesvol te realiseren.

 • Skan - Training  Intakegesprek

  ​Bespreken van de huidige situatie van de coachee en inzicht krijgen in de aanpak.

 • Skan - Training  Coachingscontract

  ​Overeenkomst tussen coach en coachee over doelstellingen en aanpak.

 • Skan - Training  Actieplan

  ​Vastleggen hoe de doelen bereikt kunnen worden.

 • Skan - Training  Coachingsessies

  ​Actief werken aan het bereiken van de doelstellingen.

 • Skan - Training  Opvolging

  ​Evalueren van het bereikt resultaat en verankering in het functioneren.