Onze activiteiten situeren zich op het vlak van training, coaching en consultancy naar maat.

Hierna kan u rustig op verkenning gaan naar wat we hiermee bedoelen. Aangezien onderstaand overzicht niet exhaustief is en elke vraag op maat benaderd wordt, raden we u aan om ons rechtstreeks te contacteren met uw vraag.

Training

​Ons opleidingsaanbod omvat vijf grote domeinen en is gefundeerd op  een sterke kern van daadkrachtige concepten die hun meerwaarde en effectiviteit meermaals bewezen hebben.

Deze expertise maakt een naadloze fit mogelijk met de noden van de organisatie, van de doelgroep en van de deelnemer door de sterktes van elke mindset actief te benutten.

 • Skan - Training  Leidinggevende vaardigheden

  Rollen en competenties voor het succesvol leiden, managen en coachen van uw medewerkers.

  • Coachen
  • Evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren
  • Intercultureel management
  • Leidinggeven
  • Leidinggeven zonder formele bevoegdheid
  • Motiveren en inspireren
  • Performant delegeren
  • Project management
  • Teambegeleiding
  • Verzuimgesprekken voeren
  • Virtuele teams aansturen

 • Skan - Training  Inter- persoonlijke vaardigheden

  Vaardigheden die leiden tot constructieve sociale relaties en vlotte samenwerkingsverbanden.

  • Assertiviteit
  • Beïnvloeden en overtuigen
  • Conflicthantering
  • Efficiënt communiceren
  • Emotionele intelligentie
  • Gesprekstechnieken
  • Non-verbale communicatie
  • Onderhandelen
  • Telefonische communicatie
  • Vergadertechnieken
  • Werken in team

 • Skan - Training  Organisationele vaardigheden

  Alles wat u nodig heeft om draagvlak te creëren voor uw organisatie en haar werking te optimaliseren.

  • Change Management
  • Competentiemanagement
  • Efficiënt schrijven en rapporteren
  • Efficiënt vergaderen
  • Krachtig en helder beslissen 
  • Mentoring in de organisatie
  • Notuleren bij vergaderingen
  • Omgaan met absenteïsme
  • Omgaan met pesten op het werk
  • Omgaan met stress en werkdruk
  • Persoonlijke efficiëntie
  • Project Management
  • Recrutering en selectie
  • Tijds- en prioriteitenbeheer
  • Werken in zelfsturende teams

 • Skan - Training  Commerciële vaardigheden

  Competenties die bijdragen tot een constructieve en pro-actieve klantenrelatie. 

  • Commercieel onderhandelen
  • Effectief verkopen
  • Key Account Management
  • Klachtenbehandeling
  • Klantenbinding
  • Klantgerichtheid
  • Klantgericht schrijven
  • Marketing
  • Netwerken

 • Skan - Training  Added value

  Vaardigheden die uw vakkundigheid verhogen in elke job, in elk team en in elke organisatie.

  • Appreciative Inquiry
  • Creatief problemen oplossen
  • Emailgebruik en netiquette
  • Mind Mapping
  • Omgaan met agressie
  • Presentatietechnieken
  • Stemgebruik en dictie
  • Technische teksten schrijven
  • Train the trainer