Onze activiteiten situeren zich op het vlak van training, coaching en consultancy naar maat.

Hierna kan u rustig op verkenning gaan naar wat we hiermee bedoelen. Aangezien onderstaand overzicht niet exhaustief is en elke vraag op maat benaderd wordt, raden we u aan om ons rechtstreeks te contacteren met uw vraag.

Training

​Ons opleidingsaanbod omvat vijf grote domeinen en is gefundeerd op  een sterke kern van daadkrachtige concepten die hun meerwaarde en effectiviteit meermaals bewezen hebben.

Deze expertise maakt een naadloze fit mogelijk met de noden van de organisatie, van de doelgroep en van de deelnemer door de sterktes van elke mindset actief te benutten.

 • Added value

  Vaardigheden die uw vakkundigheid verhogen in elke job, in elk team en in elke organisatie.

  • Appreciative Inquiry
  • Creatief problemen oplossen
  • Emailgebruik en netiquette
  • Mind Mapping
  • Omgaan met agressie
  • Presentatietechnieken
  • Stemgebruik en dictie
  • Technische teksten schrijven
  • Train the trainer

 • Commerciële vaardigheden

  Competenties die bijdragen tot een constructieve en pro-actieve klantenrelatie. 

  • Commercieel onderhandelen
  • Effectief verkopen
  • Key Account Management
  • Klachtenbehandeling
  • Klantenbinding
  • Klantgerichtheid
  • Klantgericht schrijven
  • Marketing
  • Netwerken

 • Inter- persoonlijke vaardigheden

  Vaardigheden die leiden tot constructieve sociale relaties en vlotte samenwerkingsverbanden.

  • Assertiviteit
  • Beïnvloeden en overtuigen
  • Conflicthantering
  • Efficiënt communiceren
  • Emotionele intelligentie
  • Gesprekstechnieken
  • Non-verbale communicatie
  • Onderhandelen
  • Telefonische communicatie
  • Vergadertechnieken
  • Werken in team

 • Organisationele vaardigheden

  Alles wat u nodig heeft om draagvlak te creëren voor uw organisatie en haar werking te optimaliseren.

  • Change Management
  • Competentiemanagement
  • Efficiënt schrijven en rapporteren
  • Efficiënt vergaderen
  • Krachtig en helder beslissen 
  • Mentoring in de organisatie
  • Notuleren bij vergaderingen
  • Omgaan met absenteïsme
  • Omgaan met pesten op het werk
  • Omgaan met stress en werkdruk
  • Persoonlijke efficiëntie
  • Project Management
  • Recrutering en selectie
  • Tijds- en prioriteitenbeheer
  • Werken in zelfsturende teams

 • Leidinggevende vaardigheden

  Rollen en competenties voor het succesvol leiden, managen en coachen van uw medewerkers.

  • Coachen
  • Evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren
  • Intercultureel management
  • Leidinggeven
  • Leidinggeven zonder formele bevoegdheid
  • Motiveren en inspireren
  • Performant delegeren
  • Project management
  • Teambegeleiding
  • Verzuimgesprekken voeren
  • Virtuele teams aansturen

Coaching

In onze benadering van coaching bieden we een resultaatgerichte vorm van persoonlijke  begeleiding aan die werkt als een katalysator in de  ontwikkeling van het individu en waarvan de organisatie en de professionele omgeving van de coachee onmiddellijk de vruchten plukken.

 • Intakegesprek

  ​Bespreken van de huidige situatie van de coachee en inzicht krijgen in de aanpak.

 • Coachingscontract

  ​Overeenkomst tussen coach en coachee over doelstellingen en aanpak.

 • Actieplan

  ​Vastleggen hoe de doelen bereikt kunnen worden.

 • Coachingsessies

  ​Actief werken aan het bereiken van de doelstellingen.

 • Opvolging

  ​Evalueren van het bereikt resultaat en verankering in het functioneren.

​De onderliggende aanpak van onze coachingsvisie kadert binnen de mindset van ‘Appreciative Inquiry’ (naar David L. Cooperrider). Het basisprincipe van ‘Appreciative Inquiry’ gaat uit van de assumptie dat het zich richten op de eigen sterktes en het duidelijk definiëren van de gewenste situatie, een positieve energie vrijmaakt wat de coachee in staat stelt zijn persoonlijke doelen te bereiken.

Volwassenen ontwikkelen zich op basis van successen. Indien een bepaald gedrag in het verleden een gewenst resultaat opleverde is de kans groot dat dit gedrag zich in toekomst opnieuw zal manifesteren. Deze ‘succesgedragingen’ vormen voor de coachee een  soort van “overlevingstoolkit” waarop men in moeilijke omstandigheden een beroep kan doen.   

We verleggen dus de focus 

• van problemen naar perspectief

• van ontkennen en klagen naar verantwoordelijkheid nemen

Dit levert de creativiteit, betrokkenheid en acties op die nodig zijn om verandering succesvol te realiseren.

Consultancy

Vanuit een sterke waardering van de successen uit het heden en het verleden van uw organisatie, gaan we actief op ontdekking naar nieuwe mogelijkheden bij al uw vraagstukken omtrent organisatie-ontwikkeling.

Indicatief situeert ons oplossingsgericht consultancy-aanbod zich binnen 3 domeinen. Vindt u iets niet terug? Contacteer ons; het is immers uw vraag die ons stuurt … 

 • Organisatie Effectiviteit

  ​​Vanuit een strategie-gestuurde aanpak en bouwend op de principes van de ‘lerende organisatie’ ondersteunen wij u in uw groei naar een effectieve organisatie.

  • ​Change trajecten
  • Cultural Shift & Strategy Maps
  • Mission & Vision
  • Defining Strategy
  • Balanced Score Cards
  • Project Management
  • Managing Diversity

 • Human Resources

  "Organizations don’t change people do". Vanuit deze overtuiging wensen wij u bij te staan in het uitbouwen van uw HRM systemen & processen.

  • Talent Management
  • Competentiemanagement
  • Performance Management
  • Evaluatiecyclus
  • 360° feedback
  • Functieprofielen
  • Implementatie VTO beleid
  • Verzuimbeleid
  • Kennisborging
  • Recrutering en selectie
  • Conflictbemiddeling

 • Research

  ​Het waarderen van successen en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden  steunt op een valide en betrouwbare analyse van de ‘as-is’ situatie van uw organisatie

  Skan beschikt over de noodzakelijke wetenschappelijk onderbouwde tools om uw organisatie in kaart te brengen.

  • ​Klimaat- & cultuuronderzoeken
  • Klantentevredenheid
  • Mystery Research
  • Assessment center
  • Effectiviteitsmetingen
  • Persoonlijkheidsanalyses