•   Planting the tree

  • Self-assessment
  • Individueel e-intake formulier
  • Face to face individuele intake
  • Focusgroep
  • Train the manager
  • Leeropvolgsysteem 
  • E-learning pre-session
  • Kick-off

 •   Growing branches

  ​“Formele” opleiding

  • Vanuit denk-leer-voel-doe 
  • Met aandacht voor diversiteit in leerstijlen
  • Vanuit een flexibel leermodel 

 •   Nurturing the tree

  • ​Tussentijdse opdracht(en)
  • Peer-coaching
  • Intervisiegroepen
  • E-learning inter-session
  • Literatuur
  • Werkplekleren
  • Mentoring

 •   Stabilising the tree

  ​“Formele” opleiding of follow-up training

  •  Vanuit denk-leer-voel-doe
  • Met aandacht voor diversiteit in leerstijlen
  • Vanuit een flexibel leermodel

 •   Supporting the tree

  • ​Actieplan
  • Outtake
  • Remote coaching
  • How to memory cards
  • Peer coaching
  • Individuele coaching
  • Train the manager
  • E-learning post-session
  • World café
  • Virtual classroom

​De dubbele betekenis achter deze woorden, vertalen we in een leeraanpak die verder gaat dan een one-shot formeel opleidingsmoment. Via ontwikkelingsacties, bestaande uit diverse bouwstenen in gevarieerde leervormen, stimuleren we de groei van mensen, vanuit de diep gewortelde overtuiging dat we slechts een klein deel van ons potentieel gebruiken.

We streven ernaar om trajectmatig te werken en de leercurve te maximaliseren door een combinatie van:

 • Formeel en informeel leren in al zijn facetten (Education)
 • Ervaring opdoen in de dagelijkse realiteit (Experience)
 • Uitwisseling met anderen (Exchange)

Om deze traject-methodologie te doen slagen, werken we allereerst aan een attitudeverandering binnen de organisatie zodat elke werknemer zich gradueel deze aanpak van zelf-sturing eigen kan maken en hierin kan groeien.

Hiernaast geven we graag een impressie van hoe dit traject van groei zich in de praktijk kan vertalen doorheen diverse combinaties van methodieken, waarbij elke stap als katalysator voor de volgende etappe fungeert.

​Omdat we "weg" zijn van uw groei, bieden we via onze traject-methodologie de stimulans van buitenuit ... om van binnenuit uw ontwikkeling mogelijk te maken. 

Door zowel voor, tijdens als na ontwikkelingspistes in te bouwen, verstevigen we de wortels en verbreden we de kruin.