Belbin


Wat

 • Inzicht in verwachtingen en voorkeuren van verschillende teamrollen
 • Verhogen van teamfunctioneren
 • Ontdekken van eigen rol via zelfbeoordeling en 360° feedback

Werkwijze

 • Invullen van zelfdiagnostische vragenlijst
 • Vragenlijst duurt 20 minuten

Resultaat

 • Persoonlijke voorkeur in de negen kenmerkende teamrollen
 • Uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van elke teamrol
 • Feedback van collega’s mogelijk

Toepassing

 • Selecteren en ontwikkelen van performante teams
 • Opbouwen van productieve werkrelaties en onderlinge vertrouwen en begrip
 • Verhogen van zelfinzicht en persoonlijke effectiviteit

Voordelen

 • Bewust worden van sterktes en valkuilen van eigen rollen en rollen van teamleden
 • Vergelijken van zelfperceptie en het beeld van anderen
 • Vierdeling mogelijk waaraan de teamrollen makkelijk zijn te koppelen