Glaxo Smith Kline


 Team development  @GSK

Sinds begin 2014 hebben we, in nauwe samenwerking met het human resources departement van GSK, diverse  teamontwikkelingsprojecten in verschillende divisies binnen de organisatie gefaciliteerd (+/- 15 teams in verschillende divisies).

Deze naar maat team interventies binnen GSK hebben diverse doelen naargelang de specifieke context en behoeften van het team in kwestie. Ze mikken op het verbeteren van sociale relaties of het verhelderen van de teamrollen, alsook het oplossen van inhoudelijke of inter-persoonlijke problemen die een invloed hebben op het functioneren van het team. Vermits GSK een internationale organisatie is, nemen we de culturele achtergrond van de teamleden in rekening tijdens het ontwikkelen van onze methodologie en tijdens het faciliteren van de interventies. Om de vastgestelde doelen te bereiken, gebruiken we een brede waaier van tools om deze inspanningen te ondersteunen: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) step I & II, specifieke professionele teamoefeningen, teambuilding activiteiten, theoretische concepten, combinatie van individuele en team interventies doorheen een uitgebreid leertraject. 

Testimonial GSK 

Het is steeds met een plezier om met SKAN samen te werken voor onze vraag naar Team Development interventies. We weten inderdaad op voorhand, dat gebaseerd op onze behoeften en verwachtingen, SKAN ons zal helpen om een maatoplossing te vinden, rekening houdend met onze verwachtingen, maar ook met onze realiteit en omgeving. Het voorgestelde proces door SKAN en ons bedrijf laat ons toe efficiënt om te gaan met de diversiteit van onze vraag (topics, tools, praktische of leuke oefeningen, etc…). De ontwikkeling van de inhoud en de facilitatie door specialisten versterkt de teamleden in het proces van ontwikkeling en continue verbetering. De positieve feedback van de deelnemers helpt ons om de kwaliteit en de interventies van SKAN te meten.

Samia Messaoudene, HR Coordinator People Development Vaccines, Glaxo Smith Kline.